Regulamin

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej www.aptekarska.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

 

1.1. Regulamin określa warunki, korzystania z serwisu www.aptekarska.pl („Strona Internetowa") oraz
z zawartych w nim treści lub narzędzi.

 

1.2. Strona internetowa jest prowadzona przez firmę NEKK sp. z o.o , z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Sielskiej 8 („Usługodawca”), NIP: 7792336001, REGON: 301142448 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań pod numerem KRS: 0000332474
(„Spółka”).

 

1.3. Użytkownikami Strony Internetowej mogą być osoby fizyczne oraz firmy („Użytkownicy”).

 

1.4. Treści dostępne na Stronie Internetowej dostępne są dla wszystkich Użytkowników
odwiedzających Stronę Internetową („Zasoby ogólnodostępne").

 

1.5. Na Stronie Internetowej udostępniane są m.in.:


1.5.1 Oferta szkoleniowa dla farmaceutów,
1.5.2 Informacje o trenerach,
1.5.3 Artykuły branżowe,
1.5.4 Formularze rejestracyjne na szkolenia,
1.5.5 Galeria zdjęć ze szkoleń.

 

1.6. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne i bezpłatne.

 

§ 2. Użytkowanie strony internetowej www.aptekarska.pl

 

2.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych
oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

 

2.2. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Strony
Internetowej, w związku z jej konserwacją, przebudową lub modernizacją.

 

2.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony Internetowej
wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 3 Szkolenia i rejestracja

 

3.1 Każdy z Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej ma możliwość dokonania rejestracji
na dowolne szkolenie organizowane przez Aptekarską Szkołę Zarządzania. Lista dostępnych szkoleń
wraz z wszystkimi informacjami o szkoleniu zamieszczona jest w zakładce „Kalendarz Szkoleń”.

 

3.2 Lista dostępnych szkoleń wraz z szczegółowymi informacjami o każdym ze szkoleń (miejsce, data,
opis, cena szkolenia) zamieszczona jest w zakładce „Kalendarz Szkoleń”.

 

3.3 Szkolenia są szkoleniami płatnymi. Podane ceny szkoleń są kwotami brutto i zawierają 23%
podatek VAT.

 

3.4 Rejestracja na każde ze szkoleń wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza rejestracyjnego,
w którym podaje następujące dane:
3.4.1 Imię i Nazwisko,
3.4.2 Adres e-mail,
3.4.3 Numer telefonu,

3.4.4 Numer prawa do wykonywania zawodu,
3.4.5 Dane do wystawienia faktury,
3.4.6 Adres korespondencyjny – opcjonalnie.

 

3.5 Na podstawie danych wpisanych do formularza rejestracyjnego, na kwotę szkolenia zostanie
wystawiona faktura VAT i wysłana na adres płatnika lub adres korespondencyjny.

 

§ 3 Ochrona danych osobowych

 

3.1 Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Usługodawcę (administratora danych osobowych) – NEKK Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 8, 60-129 Poznań.

 

3.2. Usługodawca upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa o Ochronie
Danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.) oraz ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

 

3.3. Przez przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników rozumie się:
gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w celach informacyjnych,
edukacyjnych, marketingowych, statystycznych oraz w celu badania rynku zmierzającego do poprawy
jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać
wiadomość drogą e- mailową na adres: aptekarska@aptekarska.pl

 

3.4. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie Internetowej objęte są ochroną wynikającą z
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83
z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu według własnego uznania
i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na
Stronie Internetowej. Zamieszczenie na Stronie Internetowej nowego Regulaminu będzie
każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem
Użytkownika. Korzystanie ze Strony Internetowej po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie
traktowane jako zgoda Użytkownika na te zmiany.

 

4.2. Usługodawca może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie
Internetowej, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia poprzez Stronę
Internetową niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych na Stronie Internetowej. O
zmianach istotnych cech narzędzi Usługodawca informuje ogłoszeniem na Stronie Internetowej, w
pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia.

Szkolenia w miesiącu
Grudzień 2019
 • Po
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • Nd
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Newsletter

Chcesz otrzymywać na bieżąco informacje o szkoleniach? Zapisz się do newsletter`a!

Kontakt

Aptekarska Szkoła Zarządzania

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

aptekarska@aptekarska.pl

Wspópracujemy z: